Instruktor

Certyfikowany Instruktor Samoobrony z uprawnieniami Państwowymi TKKF. Certyfikowany Instruktor Karate z uprawnieniami państwowymi MEN. Posiadacz stopnia  mistrzowskiego  ( Czarny pas ) w AikiJujutsu Yoseikan / Aikido.  Wieloletnie doświadczenie w Karate Kyokushinkai 4 Kyu, od ponad 34 lat związany ze sztukami walki wręcz.

Proponuję zajęcia indywidualne lub w małych grupach. Zajęcia z samoobrony w Kobukai są alternatywą dla Pań praktycznie w każdym wieku, które chciałyby zwiększyć poziom swojego bezpieczeństwa w stosunkowo krótkim czasie bez konieczności angażowania się w większy wysiłek fizyczny.

Samoobrona Kobukai łączy w sobie elementy różnych sztuk walki: Karate ( uderzenia, kopnięcia), Jujutsu (dźwignie), Aikido (techniki z mieczem i kijem), Judo (rzuty, techniki ” w parterze”), Aikibudo (rzuty “poświęcenia” – sutemi waza,unieruchomiena), Daito Ryu Aiki jujutsu (suwari-waza), ken-jutsu (formy z mieczem). Kobukai zawiera w sobie dużą ilość technik ręcznych – obrony gołymi rękami lub przeciwko broniom. Nieodłącznym i bardzo ważnym elementem treningu jest nauka doskonalenia wewnętrznego, która ma na celu kształtowanie się prawidłowych postaw wobec otoczenia tj. unikania przejawów agresji, opanowania własnych słabości, a co najważniejsze uczy szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów zarówno w walce, jak i w życiu codziennym. Kobukai obejmuje różne formy obrony jak i formy ataku: uderzenia, bloki, trzymania, duszenia, kopnięcia, dźwignie, rzuty, techniki kontrolujące (unieruchomienia), walka na ziemi, kombinacje technik z użyciem broni.

Wiele technik – ze względu na swoją skuteczność – zostało wdrożonych do systemu szkoleń policji, wojska i ochrony. Mój mistrz Jan Janssens szkolił jednostki specjalne w Hiszpanii. Aiki jujutsu nadaje się doskonale do samoobrony, również przed więcej niż jednym przeciwnikiem.

Nie jestem w stanie dać gwarancji że drobno zbudowana kobieta pokona dużo większego od siebie przeciwnika ale nie o to tutaj chodzi. Moim celem jest szkolenie w taki sposób że gdy dana osoba znajdzie się w niebezpieczeństwie bądź trudnej , krytycznej dla siebie sytuacji będzie potrafiła znaleźć sobie drogę do ucieczki. Po prostu celem jest zminimalizowanie niebezpieczeństwa stania się ofiarą. To jest tak naprawdę prawdziwe zwycięstwo.


BELGIA 2022 Welde
Belgia Welde 2022.